Евангелие за следващия празник:

25 март 2018
DOMENICA DELLE PALME (ANNO B)

Евангелие: Mc 14,1-15,47

Библия на италиански език

 

Литургия на Словото за неделя 25 март 2018

Letture festiveLetture feriali

Prima lettura ()

Salmo responsoriale ()

Vangelo ()