Евангелие за следващия празник:

24 март 2019
III НЕДЕЛЯ НА ПОСТНОТО ВРЕМЕ (ГОДИНА C)

Евангелие: Lc 13,1-9

Библия на италиански език