Vangelo per

4 декември 2022
II НЕДЕЛЯ НА ПРЕДКОЛЕДНО ВРЕМЕ (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 3,1-12

Библия на италиански език