Vangelo per

26 януари 2020
III НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 4,12-23

Библия на италиански език