Vangelo per

29 януари 2023
IV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 5,1-12

Библия на италиански език