Vangelo per

5 февруари 2023
V НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 5,13-16

Библия на италиански език