Vangelo per

16 февруари 2020
VI НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 5,17-37

Библия на италиански език