Vangelo per

12 февруари 2023
VI НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 5,17-37

Библия на италиански език