Vangelo per

23 февруари 2020
VII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 5,38-48

Библия на италиански език