Vangelo per

25 юни 2017
XII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 10,26-33

Библия на италиански език

 

Литургия на Словото за неделя 25 юни 2017

Letture festiveLetture feriali

Prima lettura ()

Salmo responsoriale ()

Vangelo ()