Vangelo per

5 юли 2020
XIV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 11,25-30

Библия на италиански език