Vangelo per

12 юли 2020
XV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 13,1-23

Библия на италиански език