Vangelo per

8 март 2020
II ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 17,1-9

Библия на италиански език