Vangelo per

5 март 2023
II ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Mt 17,1-9

Библия на италиански език