Vangelo per

15 март 2020
III ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Gv 4,5-42

Библия на италиански език