Vangelo per

12 март 2023
III ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Gv 4,5-42

Библия на италиански език