Vangelo per

22 март 2020
IV ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Gv 9,1-41

Библия на италиански език