Vangelo per

29 март 2020
V ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА A)

Евангелие: Gv 11,1-45

Библия на италиански език