Vangelo per

14 януари 2018
II НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Gv 1,35-42

Библия на италиански език

 

Литургия на Словото за неделя 14 януари 2018

Letture festiveLetture feriali

Prima lettura ()

Salmo responsoriale ()

Vangelo ()