Vangelo per

24 януари 2021
III НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 1,14-20

Библия на италиански език