Vangelo per

7 февруари 2021
V НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 1,29-39

Библия на италиански език