Vangelo per

14 февруари 2021
VI НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 1,40-45

Библия на италиански език