Vangelo per

13 юни 2021
XI НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 4,26-34

Библия на италиански език