Vangelo per

20 юни 2021
XII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 4,35-41

Библия на италиански език