Vangelo per

27 юни 2021
XIII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 5,21-43

Библия на италиански език