Vangelo per

4 юли 2021
XIV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 6,1-6

Библия на италиански език