Vangelo per

11 юли 2021
XV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 6,7-13

Библия на италиански език