Vangelo per

18 юли 2021
XVI НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 6,30-34

Библия на италиански език