Vangelo per

24 ottobre 2021
XXX НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 10,46-52

Библия на италиански език