Vangelo per

11 април 2021
II DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)

Евангелие: Gv 20,19-31

Библия на италиански език