Vangelo per

18 април 2021
III DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)

Евангелие: Lc 24,35-48

Библия на италиански език