Vangelo per

30 май 2021
SANTISSIMA TRINITÀ (ANNO B)

Евангелие: Mt 28,16-20

Библия на италиански език