Vangelo per

21 февруари 2021
I ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА В)

Евангелие: Mc 1,12-15

Библия на италиански език