Vangelo per

28 февруари 2021
IIА ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА В)

Евангелие: Mc 9,2-10

Библия на италиански език