Vangelo per

7 март 2021
III ПОСТНА НЕДЕЛЯ (ГОДИНА B)

Евангелие: Gv 2,13-25

Библия на италиански език