Vangelo per

28 юли 2019
XVII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА С)

Евангелие: Lc 11,1-13

Библия на италиански език