Vangelo per

13 март 2022
II НЕДЕЛЯ НА ПОСТНОТО ВРЕМЕ (ГОДИНА C)

Евангелие: Lc 9,28-36

Библия на италиански език