Vangelo per

MESSA RITUALE - BATTESIMO

Евангелие:

Библия на италиански език