Евангелие за следващия празник:

19 settembre 2021
XXV НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (ГОДИНА B)

Евангелие: Mc 9,30-37

Библия на италиански език