Коментари за следващия празник:

11 юни 2023
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (ANNO A)

Евангелие: Gv 6,51-58

ОБНОВИ ТЪРСЕНЕТО

Нови Думи - Commenti al Vangelo e alla LiturgiaТулкуване на Евангелието
AUTORI E ISCRIZIONE - търсене

Nessun commento testuale
sul brano Lc 13,22-30

 

Разширено търсене  (0 commenti presenti)
Elenco commenti per Vangelo, per festa liturgica e per autore
Omelie Rituali per: Кръщения - Бракове - Esequie
brano evangelico
(es.: Mt 25,31 - 46):
литургически празник:
автор:
ordina per:
думи: