Евангелие за следващия празник:

5 декември 2021
II НЕДЕЛЯ НА ПРЕДКОЛЕДНО ВРЕМЕ (ГОДИНА C)

Евангелие: Lc 3,1-6

Библия на италиански език

VANGELO ILLUSTRATO

Hai cercato il tema l'oraErrore