Любими изрезки

ОБНОВИ ТЪРСЕНЕТО

Всичите изрезки

Списък по азбучен ред.

Изпрати изрезка

RACCONTO

НАЧИНЪТ ДА СЕ КАЖАТ НЕЩАТА

Бруно Фереро

Една сутрин, както често се случваше, халифът Харин ал-Разид повикал един гадател и му изказал следващият сън:

„сънувах, че моите зъби падаха един след друг и накрая моята уста останала без зъби. Какво мислиш за това?”.

„О!господарю, не е добър знак. Сънят показва, че твоите роднини ще цурат преди тебе и ти ще останеш сам!”, му казал галателят.

Халифът се натъжил и се развилнял до такава степен, че наредил на познавача да не се п-ава повече. После разказал съня на един друг вълшебник. Той му отговорил: „О!господарю мой, е един добър знак. Сънят предсказва, че твоят живот ще бъде дълъг и ти ще надживееш твоите роднини и ще живееш повече от всички!”.
Халифът целият доволен казал:

„какъв хубав сън!”, и да сто сребърника на познавача, който го бил изтълкувал така добре. След товаповикал визура и му наредил да потърси първят предскзател за да му поиска извинение за начина по който е бил изгонен от двореца. В края, първият му бил разкрил същото нещо, ала бил сбъркал начина на изразяване.

- най-горещата истина може да се любезен начин. Вежливостта е умът на сърцето.

inserito il 26/12/2017