Любими изрезки

Всичите изрезки

Списък по азбучен ред.

Изпрати изрезка

Hai cercato i ritagli medi

намерени са 6 Изрезки

Разширено търсене
вид
думи
тема
източник / автор

RACCONTO

1. НАЧИНЪТ ДА СЕ КАЖАТ НЕЩАТА

Бруно Фереро

Една сутрин, както често се случваше, халифът Харин ал-Разид повикал един гадател и му изказал следващият сън:

„сънувах, че моите зъби падаха един след друг и накрая моята уста останала без зъби. Какво мислиш за това?”.

„О!господарю, не е добър знак. Сънят показва, че твоите роднини ще цурат преди тебе и ти ще останеш сам!”, му казал галателят.

Халифът се натъжил и се развилнял до такава степен, че наредил на познавача да не се п-ава повече. После разказал съня на един друг вълшебник. Той му отговорил: „О!господарю мой, е един добър знак. Сънят предсказва, че твоят живот ще бъде дълъг и ти ще надживееш твоите роднини и ще живееш повече от всички!”.
Халифът целият доволен казал:

„какъв хубав сън!”, и да сто сребърника на познавача, който го бил изтълкувал така добре. След товаповикал визура и му наредил да потърси първят предскзател за да му поиска извинение за начина по който е бил изгонен от двореца. В края, първият му бил разкрил същото нещо, ала бил сбъркал начина на изразяване.

- най-горещата истина може да се любезен начин. Вежливостта е умът на сърцето.

inserito il 26/12/2017

RACCONTO

2. ЗАДАЧАТА

Бруно Фереро

Един велик отгиелник, известен в цял сват със своята голяма святост, живеел в една дълбока пещера. Целят ден се намирал в дългото размишление и неговата мисъл била насочена винаги към Господ.

Ама един ден, докато светият отшелник размислял, едно мишленце се показало от сянката и започна ло да му хани единят сандал. Отшелникът отворилочи вбесен.
,,Защо ме безпокоим през време на размишлението?”.
,,Но аз съм гладно”, изхленчило мишлението.

,,Върви си, (мишко на гибелта?)”, викнал отшелникът, ,,как смееш да ми досаждам много докато търся обединение с Бог?”.

,,Как ще намериш обединение с Бог”, попитало мишлето, ,,когато дори не успяваш да се разбереш с мен?”.

Да не забравяме никога, че в брама и сестрата откриваме Бог.

inserito il 26/12/2017

RACCONTO

3. ЕДНА МАЛКА БУРМА

Бруно Фереро

В корпусът на един гигантски кораб имаше една малка бурма, дребна и незначителна, която заедно с другите бурми, малки и незначителни като нея крепеше заедно двастоманени листа. През едно пъртуване по средата на Индийския океан малката бурма реши, че и доиде до гуша от онзи неин мрачен и лошо възнаграден живот (за много години никой никога не и бил казал ,,благодаря” за онова, което е правила) и избухна:,,Отиваи си!Реших!”.

,,Ако ти си отидещ ще си отидеш също и ние!”, казаха другите бурми.

Наистина, веднага щам малката бурма започна да се люлее там, където бе настанена, също и другите взеха да се олюляват. При всеки удар на вълна, малко повече.

Гвоздеите, които стягаха обшиката на кораба протестираха: ,,така и ние също сме принудени да изоставим нашето място...”.

,,За Бога, спри!”, викаха стоманените листа на другата”. Ако няма никой, който да ни крепи заедно, за нас е свършено!”.

Желанието на малката бурма да изостави своето място се разпространи в един миг по целият гигантски корпус на кораба.

Цялата постройка, която преди предизвикваше вълните с голяма увереност, започна да пращи тежко и да трепери.

Всички пистове, нервюри, дъски, бурми и гори малките гвозден на кораба решиха тогава да изпратят послание до бурмата, за да се откаже от своето намерение:

,,целят кораб ще се разпадне, ще се потопи и никой от нас няма да види отново родината”.

Малката бурма се почувства поласкана от тези думи и изведнъж откри, че е много по-важна отколкото си е мислила. Тогава изпрати да кажат на всички, че ще остане на своето място.

Всеки от нас има едно място в мисълта на Бог и в историято на света.
Било малко или голямо не би трябвало да ни засяга.
Важно е да се правин добре нашият дълг всеки ден с радост.

inserito il 26/12/2017

TESTO

4. един кибрит

Пино Пелегрино, „Разкази“

Веднъж 100 000 хиляди души се били събрали на „Колизеум стадиум“ в Лос Анджелис, Калифорния. Неочаквано проповедникът - о. Келер, който проповядвал Евангелието на събралите се хора, прекъснал речта си и казал: „Не се притеснявайте, сега светлините ще изгаснат.“ Стадионът потънал в мрак, но посредством микрофона, гласът на о. Келер се извисил окуражаващо: „Аз сега ще запаля една клечка кибрит. Всички онези, които я видят, да кажат просто - ДА“. В момента, в който огнената точица се възпламенила, всички хора, които били на стадиона, казали силно „ДА“. Отец Келер обяснил: „Исус е светлината на света, но трябва да свети в нашите сърца. Ето, достатъчно е и най-малкото добро дело в Негово име, за да се освети мрака на света. Колкото и малко да е, не остава незабелязано в очите на Бог и на хората. Но вие сега можете да направите повече: всички онези, които имат кибрит, да го запалят!“ Изведнъж стадионът бил осветен от мъждукането на 100 000 пламъчета.

Ако много обикновени хора, на хиляди обикновени места, направят 10 000 обикновени неща, Земята би била Рай на светлината и на мира за милиарди хора. Запали днес „светлината“ на Божията любов в твоя живот и всичко ще бъде „светлина“...за всички.

inserito il 26/12/2017

TESTO

5. Рождество Христово. Защо Исус идва?

Луиджи Джусани

Защо Исус идва? Как може съвременният човек да се изправи пред тази новина? А Рождество, какво е това?
Рождество е любовта на Исус към човека.

Новото Същество влиза в света. Ново Същество - такова, каквото преди не е имало, в новината за неговото взаимоотношение с хората.
Едно Ново Същество влиза в света - светът на истинския Бог.
...

Едно ново създание побеждава старото създание. Древното творение се противопоставя на новото, но с Рождество се завръща топлината в света и всичко откликва на Божия повик, на Тайнството което е тук.

Невъзможното, т.е. Тайнството, не е вследствие заслугите на човека. И въпреки това, тук се случва нещо - огън, усещане, което обгръща, топлина, която взима превес над необятнaта ненавист на света.

Тук е предусещането за нещо ново, което изпълва с ентусиазъм и всичко започва да придобива конкретни измерения. Именно поради това, поражда голямo обожание и поклонение. По Божията милост и в определеното време, Божият Син дойде като дете в човешката история, възприемайки правилата и формулите на съществуването.

В спомена и паметта за този Факт, свидетелството на Божия Син изпъква с все по-голяма сила, a безсилието на злото става доминираща фигура в цялата история.

Така, през всеки ден от живота, в ръцете на християнския народ остава залога за властта на Бог във времената и молитвата към Мадоната, които да се изпълнят при всякакви обстоятелства.

Любовта, която ни казва винаги правилното нещо,
Любовта към Исус,
Любовта към ближния,
Любовта към онзи човек,
Любов, любов, какво велико нещо!
Рождеството на Исус,
Рождеството на любовта,
Рождество подхранва любовта и сгрява сърцата.

Рождество Христово

inserito il 26/12/2017

PREGHIERA

6. Какво мога да ти дам?

Какво мога да ти дам, Детенце Исусе?
Ако бях пастир, щях да ти дам агънце,
ако бях певец, щях да ти пея моята хвала.
Какво, тогава мога да ти подаря?
О, Малко и Велико Детенце, нека да бъда като мъдреците:
готов като тях да следвам звездата и да разбирам,
че най-големите дарове за тебе са любов и смирение.
Във Витлеем дойдох с празни ръце,
Ако бъда внимателен към всеки,
Ако бъда способен само да обичам,
Аз ще ти принасям тези дарове
И твоята узмивка ми е най скъпа награда.

Рождество Христово

inserito il 26/12/2017